Pomiń nawigację

Stan platformy Azure

Zaktualizowano: przed 4 sekundami

  • Created with Sketch. Dobra Dobra
  • Informacje Informacje
  • Ostrzeżenie Ostrzeżenie
  • Krytyczna Krytyczna
Produkty i usługi *Inne niż regionalne Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 West US 3 Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa Brazil Southeast
Produkty i usługi *Inne niż regionalne Europa Północna Europa Zachodnia Francja Środkowa Francja Południowa Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo Szwajcaria Północna Szwajcaria Zachodnia Norwegia Wschodnia Norwegia Zachodnia Niemcy Północne (publiczna) Niemcy Środkowo-Zachodnie (publiczna) Sweden Central Sweden South *Niemcy (inne niż regionalne) (suwerenna) Niemcy Środkowe (suwerenna) Niemcy Północno-Wschodnie (suwerenna)
Produkty i usługi *Inne niż regionalne Azja Południowo-Wschodnia Azja Wschodnia Australia Wschodnia Australia Południowo-Wschodnia Australia Środkowa Australia Środkowa 2 Indie Środkowe Indie Zachodnie Indie Południowe Japonia Wschodnia Japonia Zachodnia Korea Środkowa Korea Południowa
Produkty i usługi *Inne niż regionalne Zachodnia Republika Południowej Afryki Północna Republika Południowej Afryki Środkowe Zjednoczone Emiraty Arabskie Północne Zjednoczone Emiraty Arabskie
Produkty i usługi *Inne niż regionalne *US Gov (inne niż regionalne) US Gov Wirginia US Gov Arizona US Gov Teksas US DoD (region wschodni) US DoD (region środkowy)
Produkty i usługi *Inne niż regionalne *Chiny (inne niż regionalne) Chiny Wschodnie Chiny Wschodnie 2 Chiny Północne Chiny Północne 2
Produkty i usługi *Inne niż regionalne Jio India West Jio India Central
Produkty i usługi *Inne niż regionalne Wschodnie stany USA Wschodnie stany USA 2 Środkowe stany USA Północno-środkowe stany USA Południowo-środkowe stany USA Zachodnio-środkowe stany USA Zachodnie stany USA Zachodnie stany USA 2 West US 3 Kanada Wschodnia Kanada Środkowa Brazylia Południowa Brazil Southeast
Wystąpienia obliczeniowe
Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Virtual Machines Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
BareMetal Infrastructure Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Windows Virtual Desktop Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Virtual Machine Scale Sets Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Stan usługi Funkcje Azure Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Service Fabric Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Batch Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Cloud Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Spring Cloud Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste
Azure Quantum Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Rozwiązanie Azure VMware Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Puste
Azure VM Image Builder Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Narzędzia deweloperskie
Azure Lab Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste
Konfiguracja aplikacji Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra
Sieć
Virtual Network Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Load Balancer Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Application Gateway Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
VPN Gateway Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
System DNS Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Content Delivery Network Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Traffic Manager Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Network Watcher Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Infrastruktura sieci Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste
Usługa ExpressRoute systemu Azure Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Obwody usługi ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste
Bramy usługi ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Firewall Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Front Door Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wirtualna sieć WAN Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste
Azure Bastion Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste
Łącze prywatne platformy Azure Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Firewall Manager Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste
Azure Internet Analyzer Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Web Application Firewall Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste
Azure Peering Service Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Network Function Manager Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Magazyn
Konta magazynu Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure NetApp Files Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste
Magazyn StorSimple Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Puste
Azure HPC Cache Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste
Sieć Web
App Service Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Static Web Apps Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
App Service (Linux) Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web Apps Linux Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Web App for Containers Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
API Management Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Cognitive Search Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste
Azure SignalR Service Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste
Azure Communication Services Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacje mobilne
Notification Hubs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste
Centrum aplikacji programu Visual Studio Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Kontenery
Azure Container Service Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste
Container Instances Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste
Container Registry Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Kubernetes Service (AKS) Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Dev Spaces Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste
Azure Red Hat OpenShift Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste
Bazy danych
Azure Cosmos DB Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure SQL Database Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Database for MySQL Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Database for MariaDB Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Database for PostgreSQL Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Cache for Redis Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
SQL Server Stretch Database Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste
Azure Managed Instance for Apache Cassandra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Analiza
Azure Synapse Analytics Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste
HDInsight Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Data Factory Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste
Data Factory V1 Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Integration Runtime Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste
SSIS Integration Runtime Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste
Azure Stream Analytics Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste
Data Lake Analytics Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Event Hubs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Usługa Power BI Embedded Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Analysis Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste
Data Catalog Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Data Lake Storage 1. generacji Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Databricks Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste
Azure Data Explorer Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Data Share Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste
Azure Purview Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste
SI i uczenie maszynowe
Usługa Azure Bot Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Health Bot Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Machine Learning Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste
Machine Learning Studio Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Cognitive Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste
Narzędzie do wykrywania anomalii Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra
Rozpoznawanie mowy Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Przetwarzanie obrazów Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste
Content Moderator Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste
Niestandardowe przetwarzanie obrazów Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Rozpoznawanie twarzy Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste
Language Understanding Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste
Personalizacja Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste
QnA Maker Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste
Rozpoznawanie osoby mówiącej Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługi mowy Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste
Analiza tekstu Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste
Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Indeksator wideo Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste
Microsoft Genomics Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Zestawy danych licencji Azure Open Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure FarmBeats Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Applied AI Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste
Rozpoznawanie formularzy Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste
Czytnik immersyjny Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste
Azure Metrics Advisor Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste
Azure Video Analyzer Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Video Analyzer for Media Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste
Internet of Things
Azure IoT Hub Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste
Device Update for IoT Hub Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa IoT Hub Device Provisioning Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste
Azure Time Series Insights Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste
Event Grid Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Logic Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Windows 10 IoT Core Services Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Maps Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure IoT Central Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Sphere Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Digital Twins Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Integracja
Service Bus Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Interfejs API platformy Azure dla standardu FHIR Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste
Tożsamość
Azure Active Directory B2C Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Active Directory Domain Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste
Multi-Factor Authentication Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Active Directory Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Roaming stanu dla przedsiębiorstw Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zabezpieczenia
Security Center Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Key Vault Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Information Protection Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Dedykowany moduł HSM platformy Azure Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste
Azure Sentinel Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Microsoft Defender for IoT Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Microsoft Azure Attestation Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste
DevOps
Azure DevOps Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Artifacts Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Boards Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Pipelines Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Repos Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Test Plans Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure DevTest Labs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste
Zarządzanie i nadzór
Portal Microsoft Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Portal Marketplace Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Cloud Shell Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Advisor Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Backup Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Policy Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Monitor Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Dziennik aktywności Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Metryki Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Dzienniki diagnostyczne Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Automatyczne skalowanie Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Grupy akcji Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Alerty Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Alerty (klasyczne) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Application Insights Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Log Analytics Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Site Recovery Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Resource Manager Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacje zarządzane platformy Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Scheduler Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste
azure.microsoft.com Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacja mobilna platformy Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Automation Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Azure Blueprints Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Lighthouse Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Service Health Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zarządzanie kosztami i rozliczenia Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Resource Mover Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Multimedia
Media Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste
Migracja
Azure Migrate Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa migracji bazy danych platformy Azure Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste
Rzeczywistość mieszana
Spatial Anchors Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Remote Rendering Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Łańcuch bloków
Usługa Azure Blockchain Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Hybrid + multicloud
Azure Stack Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Stack Edge Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Arc Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Arc enabled servers Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste
Azure Arc enabled Kubernetes Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Arc enabled data services Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Rozwiązania HCI usługi Azure Stack Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste

* Usługi inne niż regionalne to usługi, które nie są objęte zależnością od określonego regionu świadczenia platformy Azure.

†Wyświetl stan usługi Azure DevOps według geografii

Aby dowiedzieć się więcej o tym regionie, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub opiekunem klienta firmy Microsoft.

§Regiony Jio są dostępne tylko dla klientów Jio.

Produkty i usługi *Inne niż regionalne Europa Północna Europa Zachodnia Francja Środkowa Francja Południowa Zachodnie Zjednoczone Królestwo Południowe Zjednoczone Królestwo Szwajcaria Północna Szwajcaria Zachodnia Norwegia Wschodnia Norwegia Zachodnia Niemcy Północne (publiczna) Niemcy Środkowo-Zachodnie (publiczna) Sweden Central Sweden South *Niemcy (inne niż regionalne) (suwerenna) Niemcy Środkowe (suwerenna) Niemcy Północno-Wschodnie (suwerenna)
Wystąpienia obliczeniowe
Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Virtual Machines Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure — duże wystąpienia Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
BareMetal Infrastructure Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Windows Virtual Desktop Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Virtual Machine Scale Sets Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Stan usługi Funkcje Azure Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra
Service Fabric Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Batch Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra
Cloud Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Azure Spring Cloud Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Quantum Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Rozwiązanie Azure VMware Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Azure VM Image Builder Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Narzędzia deweloperskie
Azure Lab Services Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Konfiguracja aplikacji Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Sieć
Virtual Network Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Load Balancer Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Application Gateway Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
VPN Gateway Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
System DNS Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Content Delivery Network Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Traffic Manager Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Network Watcher Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra
Infrastruktura sieci Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra
Usługa ExpressRoute systemu Azure Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Obwody usługi ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra
Bramy usługi ExpressRoute Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Azure Firewall Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Azure Front Door Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Wirtualna sieć WAN Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Azure Bastion Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Łącze prywatne platformy Azure Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Azure Firewall Manager Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Internet Analyzer Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Web Application Firewall Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra
Azure Peering Service Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Azure Network Function Manager Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Magazyn
Konta magazynu Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Azure NetApp Files Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Magazyn StorSimple Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure HPC Cache Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Sieć Web
App Service Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra
Web Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra
Static Web Apps Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
App Service (Linux) Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Web Apps Linux Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Web App for Containers Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
API Management Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Cognitive Search Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Azure SignalR Service Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Communication Services Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Aplikacje mobilne
Notification Hubs Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra
Centrum aplikacji programu Visual Studio Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Kontenery
Azure Container Service Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Container Instances Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Container Registry Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Azure Kubernetes Service (AKS) Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Azure Dev Spaces Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Red Hat OpenShift Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Bazy danych
Azure Cosmos DB Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Azure SQL Database Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra
Azure Database for MySQL Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste
Azure Database for MariaDB Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Database for PostgreSQL Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste
Azure Cache for Redis Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
SQL Server Stretch Database Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra
Azure Managed Instance for Apache Cassandra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Analiza
Azure Synapse Analytics Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra
HDInsight Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra
Data Factory Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Data Factory V1 Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Integration Runtime Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
SSIS Integration Runtime Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Stream Analytics Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Data Lake Analytics Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Event Hubs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Usługa Power BI Embedded Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Azure Analysis Services Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste
Data Catalog Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Data Lake Storage 1. generacji Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Databricks Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Data Explorer Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Azure Data Share Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Purview Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
SI i uczenie maszynowe
Usługa Azure Bot Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Health Bot Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Machine Learning Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Machine Learning Studio Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Cognitive Services Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Narzędzie do wykrywania anomalii Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Rozpoznawanie mowy Bing Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Przetwarzanie obrazów Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Content Moderator Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Niestandardowe przetwarzanie obrazów Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Rozpoznawanie twarzy Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Language Understanding Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Personalizacja Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
QnA Maker Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Rozpoznawanie osoby mówiącej Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługi mowy Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Analiza tekstu Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Indeksator wideo Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Microsoft Genomics Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zestawy danych licencji Azure Open Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure FarmBeats Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Applied AI Services Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Rozpoznawanie formularzy Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Czytnik immersyjny Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Metrics Advisor Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Video Analyzer Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Video Analyzer for Media Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Internet of Things
Azure IoT Hub Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Dobra
Device Update for IoT Hub Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Usługa IoT Hub Device Provisioning Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Time Series Insights Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Event Grid Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste
Logic Apps Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Windows 10 IoT Core Services Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Maps Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure IoT Central Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Sphere Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Digital Twins Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Integracja
Service Bus Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Interfejs API platformy Azure dla standardu FHIR Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Tożsamość
Azure Active Directory B2C Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Active Directory Domain Services Puste Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Multi-Factor Authentication Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Azure Active Directory Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Roaming stanu dla przedsiębiorstw Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Zabezpieczenia
Security Center Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Key Vault Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Information Protection Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Dedykowany moduł HSM platformy Azure Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Sentinel Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Microsoft Defender for IoT Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Microsoft Azure Attestation Puste Dobra Dobra Puste Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
DevOps
Azure DevOps Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Artifacts Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Boards Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Pipelines Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Repos Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Test Plans Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure DevTest Labs Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Puste Dobra Puste Puste Puste Puste Puste
Zarządzanie i nadzór
Portal Microsoft Azure Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Portal Marketplace Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Cloud Shell Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Advisor Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Azure Backup Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Azure Policy Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Azure Monitor Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Dziennik aktywności Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Metryki Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Dzienniki diagnostyczne Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Automatyczne skalowanie Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra
Grupy akcji Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Alerty Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste
Alerty (klasyczne) Dobra Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Puste Dobra Puste Puste
Application Insights Puste Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Puste Dobra Dobra Puste Puste Puste Puste
Log Analytics Puste Dobra Dobra