Hoppa över navigering

Azure-status

Uppdaterades för 8 sekunder sedan

  • Created with Sketch. Bra Bra
  • Information Information
  • Varning Varning
  • Kritiskt Kritiskt
Produkter och tjänster *Icke-regional USA, östra USA, östra 2 USA, centrala USA, norra centrala USA, södra centrala USA, västra centrala USA, västra USA, västra 2 Kanada, östra Kanada, centrala Brasilien, södra Brazil Southeast
Produkter och tjänster *Icke-regional Europa, norra Europa, västra Frankrike, centrala Frankrike, södra Storbritannien, västra Storbritannien, södra Schweiz, norra Schweiz, västra Norge, östra Norge, västra Tyskland, norra (offentligt) Tyskland, västra centrala (offentligt) *Tyskland, regionsoberoende (nationellt) Tyskland, centrala Tyskland, nordöstra (nationellt)
Produkter och tjänster *Icke-regional Sydostasien Asien, östra Australien, östra Australien, sydöstra Australien, centrala Australien, centrala 2 Indien, centrala Indien, västra Indien, södra Japan, östra Japan, västra Sydkorea, centrala Sydkorea, södra
Produkter och tjänster *Icke-regional Sydafrika, västra Sydafrika, norra Förenade Arabemiraten, centrala Förenade Arabemiraten, norra
Produkter och tjänster *Icke-regional *US Gov, regionsoberoende USA Gov Virginia US Gov, Arizona US Gov, Texas USA DoD, östra US DoD, centrala
Produkter och tjänster *Icke-regional *Kina, icke-regionalt Kina, östra Kina, östra 2 Kina, norra Kina, norra 2
Produkter och tjänster *Icke-regional USA, östra USA, östra 2 USA, centrala USA, norra centrala USA, södra centrala USA, västra centrala USA, västra USA, västra 2 Kanada, östra Kanada, centrala Brasilien, södra Brazil Southeast
Databearbetning
Azure VMware Solution by CloudSimple Tom Bra Tom Tom Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Virtual Machines Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SAP HANA på stora Azure-instanser Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Windows Virtual Desktop Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Skalningsuppsättningar för virtuell dator Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Functions Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Service Fabric Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Batch Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Cloud Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Spring Cloud Tom Bra Bra Bra Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Azure VMware Solution Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Utvecklarverktyg
Azure Lab Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
App Configuration Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Visual Studio Online Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Nätverk
Virtual Network Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Load Balancer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Application Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
VPN Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure DNS Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Content Delivery Network Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Traffic Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Network Watcher Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Nätverksinfrastruktur Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Azure ExpressRoute Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
ExpressRoute-kretsar Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
ExpressRoute-gatewayer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Firewall Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Azure Front Door Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Virtuellt WAN Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Azure Bastion Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Azure Private Link Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Firewall Manager Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Azure Internet Analyzer Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Web Application Firewall Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Storage
Lagringskonton Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure NetApp Files Tom Bra Bra Bra Tom Bra Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom
StorSimple Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom
Azure HPC Cache Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Webb
App Service Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
App Service (Linux) Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Linux Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web App for Containers Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
API Management Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Kognitiv sökning i Azure Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Azure SignalR Service Tom Bra Bra Bra Tom Bra Tom Bra Bra Bra Tom Bra Tom
Mobilt
Notification Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Visual Studio App Center Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Containers
Azure Container Service Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Container Instances Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Container Registry Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Kubernetes Service (AKS) Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Dev Spaces Tom Bra Bra Bra Tom Bra Tom Tom Bra Tom Bra Tom Tom
Azure Red Hat OpenShift Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Databaser
Azure Cosmos DB Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure SQL Database Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Database for MySQL Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure-databas för MariaDB Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Database for PostgreSQL Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Cache for Redis Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SQL Server Stretch Database Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Azure-API för FHIR Tom Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Analyser
Azure Synapse Analytics Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
HDInsight Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Data Factory Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Data Factory V1 Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Integration Runtime Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
SSIS Integration Runtime Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Azure Stream Analytics Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Data Lake Analytics Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Event Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Power BI Embedded Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Analysis Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Data Catalog Tom Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Data Lake Storage Gen1 Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Databricks Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Azure Data Explorer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Data Share Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Bra Tom Tom
AI + maskininlärning
Azure Bot Service Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Machine Learning Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Machine Learning Studio Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Cognitive Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Avvikelseidentifiering Tom Bra Bra Bra Tom Bra Tom Tom Bra Tom Bra Tom Tom
Bing-taligenkänning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Visuellt innehåll Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Content Moderator Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Custom Vision Tom Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Ansikte Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Formigenkänning Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Avancerad läsare Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Språkförståelse Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Personanpassning Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Bra Bra Tom
QnA Maker Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Talarigenkänning Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Taltjänster Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Textanalys Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Translator för textöversättning Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom
Video Indexer Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Microsoft Genomics Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Azure Open Datasets Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Sakernas Internet
Azure IoT Hub Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
IoT Hub Device Provisioning-tjänst Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Azure Time Series Insights Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom
Event Grid Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Logic Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Windows 10 IoT Core Services Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Maps Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure IoT Central Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Sphere Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Digital Twins Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Integrering
Service Bus Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Identitet
Azure Active Directory B2C Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Active Directory Domain Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Multi-Factor Authentication Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Active Directory Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Enterprise State Roaming Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhet
Key Vault Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure DDoS Protection Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Azure Information Protection Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Dedikerad HSM i Azure Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom
DevOps
Azure DevOps Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Artifacts Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-tavlor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-pipelines Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-lagringsplatser Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-testningsplaner Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure DevTest Labs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Hantering och styrning
Microsoft Azure Portal Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Marketplace Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Cloud Shell Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Advisor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Backup Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Policy Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Monitor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Aktivitetslogg Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Mått Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Diagnostikloggar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automatisk skalning Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Åtgärdsgrupper Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Aviseringar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Aviseringar (klassisk) Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Application Insights Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Bra Bra Bra
Log Analytics Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra
Azure Site Recovery Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Resource Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-hanterade program Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Scheduler Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
azure.microsoft.com Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-mobilapp Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automation Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra
Azure Blueprint Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Lighthouse Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Tjänstehälsa Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Kostnadshantering + fakturering Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Media
Media Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Migrering
Azure Migrate Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Database Migration Service Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Mixad verklighet
Spatial Anchors Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Remote Rendering Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom
Blockchain
Azure Blockchain Service Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom

*Icke-regionala tjänster är tjänster som inte är kopplade till en specifik Azure-region

†Visa Azure DevOps-status efter geografiskt område

Produkter och tjänster *Icke-regional Europa, norra Europa, västra Frankrike, centrala Frankrike, södra Storbritannien, västra Storbritannien, södra Schweiz, norra Schweiz, västra Norge, östra Norge, västra Tyskland, norra (offentligt) Tyskland, västra centrala (offentligt) *Tyskland, regionsoberoende (nationellt) Tyskland, centrala Tyskland, nordöstra (nationellt)
Databearbetning
Azure VMware Solution by CloudSimple Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Virtual Machines Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
SAP HANA på stora Azure-instanser Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Windows Virtual Desktop Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Skalningsuppsättningar för virtuell dator Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Functions Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Tom Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra
Service Fabric Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Batch Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra
Cloud Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Spring Cloud Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure VMware Solution Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Utvecklarverktyg
Azure Lab Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
App Configuration Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Visual Studio Online Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Nätverk
Virtual Network Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Load Balancer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Application Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
VPN Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure DNS Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Content Delivery Network Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Traffic Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Network Watcher Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Tom Bra Bra
Nätverksinfrastruktur Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra
Azure ExpressRoute Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
ExpressRoute-kretsar Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
ExpressRoute-gatewayer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Firewall Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Azure Front Door Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Virtuellt WAN Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Azure Bastion Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Tom Tom Tom
Azure Private Link Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Azure Firewall Manager Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Azure Internet Analyzer Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Web Application Firewall Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Storage
Lagringskonton Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure NetApp Files Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
StorSimple Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure HPC Cache Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Webb
App Service Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra
Web Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra
App Service (Linux) Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Web Apps Linux Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Web App for Containers Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
API Management Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Kognitiv sökning i Azure Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure SignalR Service Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Mobilt
Notification Hubs Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Bra Bra
Visual Studio App Center Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Containers
Azure Container Service Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Container Instances Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Container Registry Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Azure Kubernetes Service (AKS) Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Azure Dev Spaces Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Red Hat OpenShift Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Databaser
Azure Cosmos DB Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure SQL Database Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Database for MySQL Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Tom
Azure-databas för MariaDB Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Azure Database for PostgreSQL Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Tom
Azure Cache for Redis Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
SQL Server Stretch Database Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra
Azure-API för FHIR Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Analyser
Azure Synapse Analytics Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra
HDInsight Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Bra Bra
Data Factory Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Data Factory V1 Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Integration Runtime Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
SSIS Integration Runtime Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Stream Analytics Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra
Data Lake Analytics Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Event Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Power BI Embedded Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Azure Analysis Services Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom
Data Catalog Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Data Lake Storage Gen1 Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Databricks Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Data Explorer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Azure Data Share Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
AI + maskininlärning
Azure Bot Service Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Machine Learning Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Machine Learning Studio Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom
Cognitive Services Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Avvikelseidentifiering Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Bing-taligenkänning Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Visuellt innehåll Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Content Moderator Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Custom Vision Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Ansikte Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Formigenkänning Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Avancerad läsare Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Språkförståelse Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Personanpassning Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
QnA Maker Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Talarigenkänning Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Taltjänster Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Textanalys Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Translator för textöversättning Bra Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Video Indexer Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Microsoft Genomics Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Open Datasets Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Sakernas Internet
Azure IoT Hub Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Bra Bra
IoT Hub Device Provisioning-tjänst Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Time Series Insights Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Event Grid Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom
Logic Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom
Windows 10 IoT Core Services Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Maps Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure IoT Central Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Sphere Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Digital Twins Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Integrering
Service Bus Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Identitet
Azure Active Directory B2C Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Active Directory Domain Services Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Multi-Factor Authentication Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Azure Active Directory Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Enterprise State Roaming Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Säkerhet
Key Vault Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure DDoS Protection Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Information Protection Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Dedikerad HSM i Azure Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
DevOps
Azure DevOps Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Artifacts Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-tavlor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-pipelines Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-lagringsplatser Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-testningsplaner Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure DevTest Labs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Hantering och styrning
Microsoft Azure Portal Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Marketplace Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Cloud Shell Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Advisor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Backup Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Policy Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Azure Monitor Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Aktivitetslogg Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Mått Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Diagnostikloggar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Automatisk skalning Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Åtgärdsgrupper Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Aviseringar Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Aviseringar (klassisk) Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Application Insights Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Log Analytics Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Tom
Azure Site Recovery Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra
Azure Resource Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Tom
Azure-hanterade program Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Scheduler Tom Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra
azure.microsoft.com Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure-mobilapp Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Automation Tom Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Blueprint Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Lighthouse Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Tjänstehälsa Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Kostnadshantering + fakturering Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Media
Media Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Tom Bra Bra
Migrering
Azure Migrate Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure Database Migration Service Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Mixad verklighet
Spatial Anchors Tom Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Remote Rendering Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Blockchain
Azure Blockchain Service Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom

*Icke-regionala tjänster är tjänster som inte är kopplade till en specifik Azure-region

†Visa Azure DevOps-status efter geografiskt område

Produkter och tjänster *Icke-regional Sydostasien Asien, östra Australien, östra Australien, sydöstra Australien, centrala Australien, centrala 2 Indien, centrala Indien, västra Indien, södra Japan, östra Japan, västra Sydkorea, centrala Sydkorea, södra
Databearbetning
Azure VMware Solution by CloudSimple Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Virtual Machines Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
SAP HANA på stora Azure-instanser Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom
Windows Virtual Desktop Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Skalningsuppsättningar för virtuell dator Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Functions Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom
Service Fabric Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Batch Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Cloud Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Spring Cloud Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Azure VMware Solution Tom Tom Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Utvecklarverktyg
Azure Lab Services Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
App Configuration Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Bra Tom Bra Tom
Visual Studio Online Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Nätverk
Virtual Network Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Load Balancer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Application Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
VPN Gateway Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure DNS Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Content Delivery Network Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Traffic Manager Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Network Watcher Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Nätverksinfrastruktur Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure ExpressRoute Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
ExpressRoute-kretsar Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
ExpressRoute-gatewayer Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Firewall Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Front Door Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Virtuellt WAN Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Bastion Tom Bra Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Tom Bra Bra Bra Bra
Azure Private Link Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Firewall Manager Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure Internet Analyzer Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Web Application Firewall Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Storage
Lagringskonton Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Azure NetApp Files Tom Bra Tom Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Bra Tom Tom
StorSimple Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Tom Tom Tom Bra Bra Tom Tom
Azure HPC Cache Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom
Webb
App Service Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
App Service (Linux) Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web Apps Linux Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Web App for Containers Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
API Management Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Kognitiv sökning i Azure Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Tom Bra Bra Bra Tom
Azure SignalR Service Tom Bra Tom Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Bra Tom Bra Tom
Mobilt
Notification Hubs Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Tom Tom
Visual Studio App Center Bra Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom Tom
Containers
Azure Container Service Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra
Container Instances Tom Bra Bra Bra Tom Tom Tom Bra Tom Bra Bra Tom Bra Tom
Container Registry Tom Bra Bra Bra Bra Tom Tom Bra Tom Bra Bra Bra Bra Tom
Azure Kubernetes Service (AKS) Tom Bra Bra Bra Bra Bra Tom Bra Tom